iSure.cz - cesta k jistotě
iSure.cz – služby v oblasti pojišťovnictví a realit Kontakt
       středa, 29.června 2016

spacer Vyhledávání:
   


29.června 2016, 01:58

Po

Út

St

Čt

Pa

So

Ne

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojištení majetku Sjednat schuzku Stavební sporení Pojištení odpovednosti obcanu Havarijní pojištení Povinnérucení Cestovní pojištení

CALL CENTRUM iSure.cz
Naše centrum obsluhy Vám umožní spojení s odborným pracovníkem pro zodpovězení Vašich dotazů. Máte na výběr mezi klasickou elektronickou poštou, telefonem nebo navázáním kontaktu on-line s naším pracovníkem v pracovních hodinách pomocí individuálního chatu.
Komunikaci s naším pracovníkem zahájíte klinutím zde.

Pro zahájení komunikace je nutné se zaregistrovat a následně přihlásit.
Pokud je náš pracovník zaneprázdněn vyřizováním dotazů ostatních klientů nebo není přítomen, můžete nám kdykoliv zanechat vzkaz.

Sjednat můžete v klidu a pohodlí pojištění odpovědnosti motorových vozidel, pojištění majetku občanů, investiční pojištění, úrazové pojištění, penzijní připojištění atd.. Poradíme u kterého pojišťovacího ústavu je pro Vás pojištění nejvhodnější.
Informace z pojišťovnictví a spoření

Změny ve složení vrcholového vedení UNIQA pojišťovny 28. 06. 2016
Na základě předchozího souhlasu České národní banky schválila v minulých dnech dozorčí rada obměnu představenstva UNIQA pojišťovny. Dosavadní tříčlenné složení bude s účinností od prvního července rozšířeno na pět top manažerů. Změna souvisí s celokoncernovým vývojem. V zájmu napřímení manažerských struktur a efektivnějšího řízení jednotlivých společností dochází k organizačním a personálním změnám v řadě entit. Rovněž na čele holdingu UNIQA Group Austria a mateřské společnosti UNIQA International proběhla v červnu obměna manažerů ve vedení. Představenstvo UNIQA pojišťovny bude od 1. července 2016 pracovat v tomto složení: Martin Žáček, předseda představenstva a generální ředitel (CEO) Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka (CFO) Wolfgang Friedl, člen představenstva a obchodní ředitel (CSO) Robert Wasner, člen představenstva a pojistně-technický ředitel (CITO) Rastislav Havran, člen představenstva a operační ředitel (COO) Z původní tříčlenné sestavy zůstávají na svých pozicích Martin Žáček (CEO) a Lucie Urválková (CFO), které navíc byla svěřena nově funkce místopředsedkyně představenstva. Po dosavadním obchodním řediteli Zbyňku Veselém, který působil v UNIQA pojišťovně na této pozici deset let a nyní ze společnosti odchází, přebírá úkoly na obchodním úseku Wolfgang Friedl. Další dva nováčci v představenstvu - Rastislav Havran a Robert Wasner - převezmou operační a pojistně-technický úsek. Ve stejném složení bude tento manažerský tým pracovat rovněž jako představenstvo slovenské UNIQA. Generální ředitel Martin Žáček komentoval novou sestavu vrcholového orgánu UNIQA slovy: "Jsem přesvědčen, že provedené změny budou ku prospěchu zpřehlednění a posílení manažerské struktury s jasně vymezenými kompetencemi a sférami odpovědnosti. V dnešní dynamické době je třeba flexibilně reagovat na všechny změny na straně poptávky a současně vyhovět náročným všudypřítomným regulatorním požadavkům. Všichni mí kolegové jsou zkušení experti působící pod značkou UNIQA řadu let a znám je osobně. Jsou pro mě zárukou efektivního řízení ve všech sférách a dalšího posilování pozice naší společnosti na trhu." Noví členové představenstva UNIQA pojišťovny: Wolfgang Friedl (CSO) vystudoval obchod a marketing na univerzitě ve Vídni. Svou profesní dráhu spojil s pojišťovnictvím od počátku a působil v několika společnostech v Rakousku. Do UNIQA Versicherungen AG nastoupil v roce 2000 jako expert na produktový marketing. Od roku 2003 působil v obchodních úsecích sesterských společností v Polsku a na Slovensku. Od roku 2006 je místopředsedou představenstva a obchodním ředitelem UNIQA poisťovni na Slovensku. Tuto funkci si ponechá paralelně s novou pozicí v české UNIQA. Robert Wasner (CITO) vystudoval matematiku na univerzitě v Linci. Rovněž i on spojil celou svou kariéru s prací matematika v oboru pojišťovnictví. Od roku 2002 vedl koncernový aktuariát a risk management UNIQA ve Vídni, kde měl mimo jiné na starosti i země střední a východní Evropy. V letech 2011 až 2016 byl členem představenstva UNIQA Versicherungen AG a Raiffeisen Versicherung AG. Pracoval i v dozorčích radách několika společností. Rastislav Havran (COO) promoval z politologie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bratislavě a v Salcburku. Od roku 2006 byl součástí trainee programu slovenské UNIQA, v roce 2008 přešel do podnikové organizace centrály UNIQA ve Vídni. Během svého působení vedl projekty v sesterských společnostech na Balkánu. Od roku 2013 byl odpovědný za projekt Target Operating Model v Česku a na Slovensku; od roku 2014 působil jako operační ředitel v UNIQA Slovensko. Změny ve vedení UNIQA Insurance Group a UNIQA International V koncernu UNIQA Insurance Group dojde ke sloučení společností Raiffeisen Versicherung AG, FinanceLife Lebensversicherung AG a Salzburger Landes-Versicherung AG do jediné entity UNIQA Österreich Versicherungen AG. Sjednocení proběhne nejpozději v prvním čtvrtletí 2017. Celý holding je nyní řízen tříčlenným představenstvem namísto dosavadního pětičlenného: od 1. června 2016 stojí v čele Andreas Brandstetter jako CEO, Kurt Svoboda jako finanční ředitel a risk manažer (CFO a CRO) a Erik Leyers jako operační ředitel (COO). Ke stejnému datu začalo pracovat v novém složení i vrcholové vedení koncernu UNIQA International, k němuž patří i UNIQA pojišťovna. Představenstvo je tvořeno Wolfgangem Kindlem (CEO), Zoranem Visnjicem (CSO), Johannesem Porakem (bankopojištění), Kurtem Svobodou (CFO a CRO), Erikem Leyersem (COO), Peterem Eichlerem (CITO zodpovědným za pojištění osob) a Andreasem Kößlem (CITO zodpovědným za neživotní pojištění). Zeštíhlení vrcholového managementu a průřezové odborné funkční vedení celé skupiny UNIQA na úseku financí, řízení rizik a operací má za cíl zefektivnění, vyšší flexibilitu a akceschopnost managementu i rychlejší uvádění klíčových rozhodnutí do praxe v podmínkách dynamicky se měnícího trhu a nových požadavků klientů.
UNIQA,a.s. celý článek

UNIQA: Užitečné desatero k individuálnímu cestovnímu pojištění 20. 06. 2016
Blíží se sezóna hlavních dovolených a mnozí z nás opět zamíří za odpočinkem nebo poznáním do zahraničí. K pobytu v cizině patří vhodné cestovní pojištění. Aby klienta dostatečně chránilo, je třeba věnovat pozornost jeho výběru i správnému využití v případě nečekané události. Shromáždili jsme hlavní zkušenosti z minulých let a přinášíme Vám několik doporučení. Respektujte oficiální pokyny Při cestách do zahraničí je třeba zohlednit aktuální situaci v destinaci, kam míříte. Na webu Ministerstva zahraničních věcí najdete aktuální přehled zemí, lokalit nebo regionů, kde hrozí turistům akutní rizika. Může se jednat o politické nepokoje, hrozbu teroristického útoku nebo třeba epidemie. Pojišťovny se řídí tímto přehledem ve svých podmínkách - nedoporučuje-li kompetentní úřad někam cestovat, cestovní pojištění se na pobyt v těchto oblastech nevztahuje. Pozor při cestách vyžadujících zvláštní přípravu Při cestách do vzdálených a exotických destinací je třeba předem zjistit lokální rizika, ať už bezpečnostní, nebo zdravotní a jiná. Jde-li o prostředí náročné na kondici či zrádná s ohledem na možné choroby, musí turista včas myslet na preventivní prohlídky a potřebná očkování, a také na adekvátní vybavení cestovní lékárničky. Nastavte si přiměřenou výši pojistných částek Vyplatí se myslet na dostatečné, nikoli jen nejlevnější pojištění. Platí, že čím odlehlejší, zaostalejší a méně lidnatá je oblast, kam míříte, či naopak čím dražší z hlediska zdravotní péče, tím vyšší částky krytí byste měli volit. Ve výši nákladů na léčbu suverénně vedou Spojené státy americké. Vždy se informujte na výluky z pojištění - pozor například na požití alkoholu nebo na vozidla z půjčovny! Asistenční služba je tu pro Vás 24 hodin denně Jednou z hlavních předností cestovního pojištění je nepřetržitá asistence na telefonu. S tou se lze spojit odkudkoli a v českém jazyce konzultovat Vaše trable. Experti Vám poradí optimální postup a leccos vyjednají i za Vás s lokálními úřady nebo zdravotnickými zařízeními. Budete-li se držet jejich pokynů, usnadníte tím výrazně vyřízení pojistné události. Mějte kartičku pojištění neustále u sebe a telefonní číslo na asistenci si uložte do svého mobilu. Nepodceňujte potřebu pojištění odpovědnosti Určitě nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, které Vám v případě hloupé náhody může zachránit statisíce i miliony. Vztahuje se například na situace, kdy Vaše děti shodí něco z regálu v obchodě, spadne Vám předmět z hotelové terasy na dole zaparkovaná auta, rozbijete neúmyslně vybavení v hotelovém pokoji, anebo někoho zraníte při rekreačním sportu. Pozor při podepisování lokálních dokumentů k události V zahraničí dejte pozor, na jaké dokumenty připojujete svůj podpis. Zvláště v případech, kdy vše není jasné, nebo nerozumíte lokálnímu jazyku. V případě pochybností se vyplatí přivolat i policii, případně se poradit s asistenční službou na telefonu. Podepíšete-li nějaký dokument, je pak už velmi komplikované věc rozporovat nebo zvrátit ve Váš prospěch. Uschovejte originály všech dokladů Pro vyřízení pojistné události je třeba doložit veškeré náklady, které jste v této souvislosti vynaložili. Shromážděte všechna potvrzení nebo paragony a předejte je pojišťovně po návratu domů. Pamatujte současně, že pojišťovna Vám uhradí jen takové náklady, které byly zaplaceny efektivně a prokazatelně na řešení nastalé situace. Je třeba hledět na přiměřenost zvoleného řešení. I zde lze doporučit předem dohodnout postup s asistenční linkou, aby se předešlo zbytečným diskusím o vhodnosti a účinnosti nákladů k náhradě. Nahlaste pojistnou událost včas Podle pojistných podmínek je třeba, aby klient nahlásil svoji škodu ze zahraničí nejpozději třicet dnů po návratu domů. Jde hlavně o prvotní registraci události, všechny ostatní náležitosti a dokládání mohou následovat i poté. Předcházejte vzniku pojistných událostí Pojištěný klient je povinen chovat se tak, aby nepřispěl svým přístupem nebo aktivitami ke zvýšení nebezpečí vzniku pojistné události, anebo k většímu rozsahu jejích následků. Jinými slovy je povinen se zdržet jakýchkoli kroků, které by zvětšovaly riziko. To se týká především přeceňování sil, konzumace alkoholu, nezanechání informace, kam se vydává, apod. Pojištění sjednané v zahraničí Mějte na paměti, že cestovní pojištění sjednané už za hranicemi, tedy během pobytu v cizině, začne platit teprve za sedm dnů! Je dobré myslet na pojištění už před odjezdem. V takovém případě Vám platí prakticky ihned po zaplacení pojistného.
UNIQA,a.s. celý článek

Nejdelší železniční tunel na světě pojistila Allianz 14. 06. 2016
13.6.2016 - Praha/Curych, 13. června 2016; Začátkem června byl ve Švýcarských Alpách otevřen jeden z divů moderní techniky a architektury, Gotthardský tunel. Tento silniční komplex dlouhý 57 kilometrů zkrátil cestu vlakem z největšího švýcarského města Curychu do Milána v severní Itálii o celou hodinu a ze skal vytěžených během jeho stavby by se dalo postavit pět Cheopsových pyramid. Nový div světa pojistila Allianz. Výstavba nejdelšího, 57kilometrového tunelu začala již v roce 1999, spolu se všemi křižovatkami a přístupovými tunely je však celý systém dlouhý neuvěřitelných 152 kilometrů. Na výstavbě komplexu pracovalo 2400 dělníků, kteří vrtali až do hloubky 2300 metrů pod zemí, kde teplota dosahovala až 50°C. V průběhu 17 let odtud vytěžili 28,2 milionů tun skály. Pro srovnání - z takovéto množství by stačilo na postavení pěti pyramid v Gíze. Léta stavebních prací se neobešla bez komplikací, konstruktéři se museli vypořádat s řadou neočekávaných situací. Například v letech 2005 až 2007 vyvolala seizmická činnost v oblasti otřesy o intenzitě 2,4 stupňů Richterovy škály. Horský masiv kvůli tomu na několika místech stlačil profil tunelu a způsobil zřícení stropu. Oprava asi 200metrového úseku trvala přibližně dva roky. I proto musel mít tento obří mezinárodní projekt oporu ve spolehlivém pojistiteli. "Takovýto gigantický stavební projekt, jako je Gotthardský tunel, je vystavený obrovským rizikům, jako je zřícení, požár, únik vody, únik plynu, zemětřesení, těžká technika, výbušniny, ale také lidské selhání. Jakékoli poškození může být velmi nákladné, v krajních případech se může suma vyšplhat až na několik set milionů franků. Bez odpovídající pojistné ochrany by všechna rizika výstavby tohoto obrovského projektu nesl na bedrech správce tunelu, případně zúčastněné stavební společnosti," vysvětluje vedoucí týmu místních pojistných specialistů Allianz Beat Guggisberg. Díky Gotthardskému tunelu se cesta vlakem mezi Milánem a Curychem zkrátila na 2 hodiny a 40 minut. Rychlost osobního vlaku může v některých částech tunelu dosahovat až 250 km/h, v případě nákladních vlaků až 160 km/h. Trať by měla díky tomu pomoci přesunout velkou část nákladní dopravy na železnici, a odlehčit tak silniční dopravě v regionu. Gotthardský tunel z 360° si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=qDSCtXvL51o Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.
ALLIANZ, a.s. celý článek

Cestovní kancelář Diamond travel v úpadku 14. 06. 2016
V pátek 10. června 2016 odpoledne vydal Městský soud v Praze rozhodnutí o úpadku cestovní kanceláře Diamond travel, s.r.o., se sídlem v Pařížské ulici 67/11, v Praze 1, PSČ 110 00. Tato cestovní kancelář byla pojištěna pro případ úpadku u UNIQA pojišťovny do 22. listopadu 2015. Poté nedošlo k dohodě o nové pojistné smlouvě. Podle dostupných informací nemá cestovní kancelář momentálně v zahraničí žádné klienty. Klienti, kteří v době platnosti pojistné smlouvy UNIQA objednali a uhradili zájezdy a služby, jež se nerealizovaly, mají nyní právo přihlásit své nároky ve lhůtě šesti měsíců od rozhodnutí o úpadku, tedy nejpozději do 10. prosince 2016, písemnou formou a doložit jejich výši. UNIQA pojišťovna poté vypočte individuální pojistná plnění oprávněným zákazníkům podle nárokované celkové výše odškodnění v poměru k výši sjednaného limitu pojištění cestovní kanceláře, a poukáže jim je na účet. Pro uplatnění nároku je třeba, aby zákazníci v uvedené lhůtě doručili svůj nárok na adresu společnosti Fiducia, která zabezpečí administrativu spojenou s vyřízením pojistné události. K tomu se vyžaduje: Vyplněný a podepsaný škodní protokol (ke stažení na webu zde) Originál nebo ověřená kopie cestovní smlouvy uzavřené s CK Diamond travel Originál nebo ověřená kopie dokladu o úhradě zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK, bankovní výpis, apod.) Tyto doklady je potřeba zaslat doporučeně na adresu: Fiducia, s.r.o., Národní 10, 110 00 Praha 1. S případnými dotazy k vyřízení této pojistné události se mohou zákazníci CK obracet i telefonicky na číslo 224 951 561.
UNIQA,a.s. celý článek

Po vážném úrazu vám nejvíce pomůže Allianz pojišťovna. Má nejlepší rating úrazového plnění 06. 06. 2016
Allianz pojišťovna pokračuje v přepisování pravidel ochrany života a zdraví v ČR. Její životní pojištění bez absurdních poplatků, které před rokem uvedla na český trh, dostalo díky dalším vylepšením nejlepší rating úrazového plnění. Podle žebříčku, který sestavuje společnost Broker Trust, vyplácí nyní Allianz klientům na českém trhu nejvyšší plnění za trvalé následky úrazů.
ALLIANZ, a.s. celý článek

Česká pojišťovna přichází s novinkami v cestovním pojištění 06. 06. 2016
Společně s přicházejícím létem se dostává do popředí zájmu cestovní pojištění. Pocit bezpečí a jistota pomoci jsou při cestování pro Čechy stále důležitější. V této souvislosti zavádí Česká pojišťovna od 1. června 2016 několik zajímavých novinek včetně zvýšení pojistného limitu na léčebné výlohy. O změnách v cestovním pojištění pak dává vědět v rámci nové letní kampaně. Zásadní novinkou cestovního pojištění od České pojišťovny je navýšení limitu na léčebné výlohy a asistenci na 100 milionů korun, a to po celém světě a bez zvýšení ceny pojistného. V reakci na současnou bezpečnostní situaci přichází pojišťovna v rámci léčebných výloh také s novým sublimitem ve výši 3 milionů korun na pojistnou událost, která vznikne v důsledku teroristického útoku. Další novinkou je potom rozšíření nabídky limitů pro pojištění zavazadel až na 50 tisíc korun. Ke změnám v cestovním pojištění startuje i letní kampaň, která bude veřejnost o novinkách informovat. Kampaň poběží od 6. června do poloviny září a k vidění bude jak online, tak na outdoorových plochách. Klíčovým prvkem kampaně bude zcela nový vizuál komunikující stomilionový limit na léčebné výlohy. Kampaň pro Českou pojišťovnu připravila agentura Young&Rubicam Praha.
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. celý článek

Výsledky AXA v ČR a SR za rok 2015 - hospodářský výsledek činí 400 milionů korun 19. 05. 2016
Segmentovaný růst podpořený růstem kvality a digitalizací umožnily skupině AXA v ČR a SR dosáhnout za minulý rok zisku 400 milionů Kč. Na tomto výsledku se významně podílela především rostoucí kvalita produkce, kdy stornovost klesla na 10 % a větší efektivita spojená s úsporou administrativních nákladů. V celkové struktuře produktů a služeb nadále roste význam segmentu rizikového životního a neživotního pojištění oproti spořícím a investičním produktům. Objem aktiv pod správou se zvýšil o 2 % na 111 miliard korun. "Hospodářský výsledek skupiny AXA v České republice a Slovensku vzrostl o 60 % díky pokračující digitalizaci našich služeb a stále rostoucímu počtu spokojených zákazníků. Dosažená výše 400 milionů korun je společným úspěchem všech našich týmů. Můžeme si být jistí, že úspěšně pokračujeme v transformaci naší společnosti, v rámci které jsme přehodnotili náš obchodní model a zaměřili se více na rozvoj nových platforem podporujících dlouhodobý růst. Investice z minulých let, především do neživotního pojištění, jsme úspěšně transformovali v zisk. Nejen že jsme v neživotním pojištění zaznamenali meziroční nárůst předepsaného pojistného o 12 %, ale navíc se nám podařilo poprvé od založení neživotní pojišťovny dosáhnout zisku. Myslím, že rok 2015 nejen proto můžeme považovat za jednoznačné potvrzení úspěšné cesty naší transformace," říká Sébastien Guidoni, finanční ředitel finanční skupiny AXA pro ČR a SR. Kromě rostoucí kvality prodeje má na dobré výsledky finanční skupiny AXA vliv i zlepšování efektivity zásluhou digitálních řešení především v oblasti distribuce. V roce 2015 byly dvě ze tří smluv zpracovány elektronicky, což představuje meziroční nárůst o 44 %. Projevuje se i zaměření na růst v oblasti rizikového životního a neživotního pojištění. Nový obchod v tomto segmentu vzrostl meziročně o 28 % a celkové pojistné o 19 %. Podíl rizikového životního a neživotního pojištění na celkové nové produkci AXA v roce 2015 tak překonal hranici 45 %, zatímco v roce 2011 to bylo pouze 7 %. "V roce 2015 jsme potvrdili, že naše dlouhodobá strategie zaměření především na krytí rizik v životním a neživotním pojištění, se vyplácí. Je to cesta, jak za současných tržních podmínek, kdy mají úrokové sazby zásadní dopad na spořicí a investiční produkty, přinášet hodnotu našim klientům i akcionářům. Neméně důležité je také zvyšování produktivity, což nám umožňuje modernizace a digitalizace našich interních procesů nejen v distribuci. Nový obchodní model společně s růstem efektivity umožnili skupině AXA v Čechách a na Slovensku dosáhnout velmi dobrého hospodářského výsledku 400 milionů korun," říká Martin Vogl, generální ředitel finanční skupiny AXA pro ČR a SR. AXA v České republice a na Slovensku AXA v České republice a na Slovensku působí prostřednictvím penzijní společnosti, životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), investiční společnosti, na Slovensku pak ještě přes doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Má více než 1,3 milionů aktivních klientů, 520 zaměstnanců a více než 110 miliard korun aktiv pod správou. AXA životní pojišťovna má na pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2015 činil 14,8 miliard korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 250 tisíc. AXA pojišťovna vstoupila na trh v roce 2008. Nabízí pojištění DOMOV (nemovitosti, domácnosti) a AUTO (povinné ručení a havarijní pojištění) se širokou nabídkou různých připojištění a asistenčních služeb. Velmi žádaný produkt AUTO GO, společně s novým produktem HOME IN zaměřeným na pojištění domácností a nemovitostí významně přispěly k celkovému meziročnímu růstu pojistného o 12%. Zlepšení technického výsledku jakožto výsledek důkladné segmentace se projevilo na celkovém hospodářském výsledku, který se zlepšil ve srovnání s rokem 2014 o 115 milionů korun. AXA pojišťovna poprvé od svého založení dosáhla zisku. AXA penzijní společnost potvrdila silné postavení na českém trhu, s tržním podílem 11,3% je pátá největší podle hodnoty aktiv pod správou, která meziročně vzrostla o 6% na 38,8 miliardy korun. Má více než 375 tis. klientů, (příspěvky zaměstnavatele, které jsou jednou z jejích priorit, registruje v případě 25% smluv). Navzdory vysoké volatilitě na finančních trzích dosáhl transformovaný fond v roce 2015 velmi dobrých výsledků, což umožnilo rozdělit mezi klienty celkem 407 milionů Kč (výkonnost 1,08%). Po transformaci se AXA penzijní společnost a.s. zaměřila na růst efektivity vedoucí v roce 2015 k zisku 5 milionů Kč
AXA pojišťovna a.s. celý článek

UNIQA zhodnotila vklady klientů v životním pojištění až o 4,0 % 12. 05. 2016
UNIQA zhodnotila vklady klientů v životním pojištění až o 4,0 % Na základě výsledků hospodaření bude UNIQA pojišťovna svým klientům v kapitálovém životním pojištění připisovat za rok 2015 zhodnocení jejich rezerv běžně placeného pojistného až 4,0 %. Rozhodující je datum sjednání smlouvy. Kontrakty kapitálového životního pojištění uzavřené před rokem 2003 si připíší zhodnocení 4,0 %, smlouvy uzavřené později zhodnocení 3,0 %, resp. 2,7 %. Na takto vysokém zhodnocení se ukazuje, že ti, kdo sjednali své kapitálové životní pojištění zhruba před deseti lety a dříve, drží nyní velmi výhodnou smlouvu, protože podobné úročení není za současných podmínek na finančním trhu dosažitelné. Garantovaná technická úroková míra činí aktuálně z rozhodnutí České národní banky v kapitálovém životním pojištění 1,3 %. Starší smlouvy tak skýtají každoročně dvojnásobný i trojnásobný výnos. Průměrné zhodnocení rezerv pro všechny smlouvy sjednané s úrokovou mírou garantovanou ze strany UNIQA pojišťovny od minimálně 1,9 až po 4,0 % (bez jednorázových vkladů) k 31. 12. 2015 činilo 3,20 %. I přes mimořádně nepříznivou situaci na finančních trzích, jež trvá bohužel dlouhodobě, plní UNIQA pojišťovna i nadále své závazky v dohodnuté výši. Zákazníci budou s informací o zhodnocení obesíláni dopisem v průběhu nadcházejících týdnů. Pro přehled uvádíme roční zhodnocení rezerv životního pojištění UNIQA za posledních 5 let: 2011 až 4,02 % 2012 až 4,07 % 2013 až 4,00 % 2014 až 4,00 % 2015 až 4,00 % Úspěšná byla UNIQA v loňském roce i v oblasti investičního životního pojištění. Průměrné roční zhodnocení rezerv všech klientů za rok 2015 bylo 3,82 %.
UNIQA,a.s. celý článek

Allianz se musí změnit... 04. 05. 2016
Allianz se musí změnit, říká CEO nadnárodní skupiny v otevřeném rozhovoru. Česko řídí přechod k digitalizaci. Loni touto dobou panovala v Allianz Group nervozita. Firma očekávala příchod nového šéfa. Revoluci, kterou Oliver Bäte přinesl, však předvídal málokdo. Koncem minulého roku představil předseda představenstva největší pojišťovny na světě program, který má Allianz pomoci zvládnout stoupající nároky klientů ve světle technologických změn. Firma chce udávat směr. "Pokud se nezměníme, přijde někdo jiný a nabídne lepší řešení," říká Bäte v souvislosti s rychlými proměnami trhu, které přináší zpočátku nenápadné startupy.
ALLIANZ, a.s. celý článek

Nejpočetnější jsou podvody spojené s pojištěním vozidel, narůstá počet případů v úrazovém pojištění 26. 04. 2016
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále "ČPP") řeší nejvíce pojistných podvodů z oblasti pojištění vozidel, zároveň narůstá počet případů v úrazovém pojištění. Podvodného jednání se dopouštějí nejen klienti, ale i sami zprostředkovatelé. Za první čtvrtletí 2016 prověřovali specialisté ČPP 450 podezřelých případů. Ve více než stovce z nich bylo prokázáno podvodné jednání. Uchráněná hodnota převýšila 7 milionů korun, v kvartální statistice nejsou zatím zahrnuty rozpracované případy velkých škod, které dosud čekají na uzavření. Připsaná částka se objeví až ve výkazech dalšího čtvrtletí. Nejvíce odhalených podvodů bylo v Severomoravském kraji, Praze a v krajích Jihomoravském a Vysočina. "Přestože i nadále převládají škody spojené s pojištěním vozidel, výrazně roste počet podvodů v úrazovém pojištění. Podvodného jednání se dopouštějí nejen klienti, ale i sami zprostředkovatelé. Důsledná systémová kontrola a intenzivní spolupráce s policií vedla k odhalení zprostředkovatele, který za falešné smlouvy měl v úmyslu inkasovat od pojišťovny vyplacení provize v řádu stovek tisíc korun," říká Bc. Aleš Haisl, vedoucí oddělení vyšetřování Bezpečnostního odboru. Jakkoli se většina pojišťovacích zprostředkovatelů vůči svým klientům chová zodpovědně, nelze bohužel vyloučit situace, kdy zprostředkovatel upřednostní své zájmy před potřebami klienta. "Jedná se o neetický způsob chování těchto získatelů, které ale vrhá stín a poškozuje dobrou pověst oboru," doplnil Haisl. V jednom z řešených případů naši detektivové odhalili fingované poškození osobního vozidla, ke kterému mělo dojít při dopravní nehodě. Řidič uplatňoval vyplacení pojistného plnění ve výši stodvacet tisíc korun. Rozsah poškození vozidla však neodpovídal uváděnému nehodovému ději a pochybnosti specialistů se potvrdily i při zkoumání místa nehody. Závěry šetření pojišťovny v tomto případě potvrdil i nezávislý znalecký posudek. Lidé si většinou v podobných případech neuvědomují, že se svým jednáním vystavují trestnímu stíhání. Pojistný podvod je trestný čin, za který může soud podle závažnosti udělit až desetiletý trest odnětí svobody.
ČPP,a.s. celý článek

Zde prosím vyplňte emailovou adresu, na kterou Vám můžeme zasílat aktuální informace.

  
  
  
Chcete se na něco zeptat nebo se poradit s našimi odborníky. Zavoláme Vám zpět na Vámi udané telefonní číslo.

  
  Registrovat
Vstup pro registrované:
 
Uživatelské jméno:

 
Heslo:

  

 
tandem tour
Tipy iSure.cz:
 

 
Reklama:
 


 
Odkazy:
 

banan webhosting
 
 
Partneři portálu:

IT-Pomoc

COPYRIGHT © iSure.cz, spol. s r.o. 2000-2016. Veškerá práva vyhrazena.
ISSN 1213-3833